Övriga tjänster

Vi utför även:

  • Uppdrag inom ekonomisk redovisning och fakturering
  • Stöd och komigånghjälp till digitala tjänster
  • Anpassade mallar till ditt företag
  • Oberoende rådgivning

ITeRedo AB
Org.nr: 556915-9162

www.iteredo.se
e-post: info@iteredo.se

bg: 5294-6415
Godkänt för F-skatt

Bildat 2012-12-05